ZZC(V)自力式差(微)压调节阀

ZZC(V)自力式差(微)压调节阀

ZZC(V)自力式差(微)压调节阀


ZZC(V)自力式差(微)压调节阀是 一种不需要外加能源的执行器产品。可用于公称压力PN01,PN10。差(微)压均可分段调节。从50mm.W.C至0.1MPa。其用途十分广泛,可用 于工业燃烧炉系统。控制两种物料,如煤气、空气流量配比,以达理想燃烧。用于氢冷发电组密封油系统,控制密封油与氢气间压力差,以确保可靠密封。当差压阀 的低压端通大气即为微压阀(差压阀负压,端压,力为零)。

差(微)压调节阀有B型和K型两种。B型阀阀芯初始位置常开,差(微)压增大时闭合。K型阀阀芯初始位置常闭,差(微)压增大时开启。
特点
无需停止生产即进行设定值的调整;
无填料,阀杆上、下活动时不存在磨擦,上密封绝对可靠;
执行机构敏感元件灵敏,极微小的压力变化会被感测出来;
阀体为四通形式,因而K、B型可通用一种阀体。
应用
A.氢冷发电机组密封油系统;
B.风机加热系统循环风量控制;
C.两种气体流量的配比控制;
D.泵旁路调节
型号编制
主要技术参数
公称通径DN(mm)
20
25
32
40
50
65
80
100
额定流量
系效Kv
ZZCP / ZZVP
8
11
20
32
50
80
100
160
ZZCN
53
83
额定行程(mm)
6
8
10
15
20
公称压力PN(MPa)
0.10    1.0
差压调节范围(kPa)
0.5~5.5  5~10   9~14  13~19  18~24 22~28  26~33  31~38
36~44  42~51 49~58  56~66  64~78  76~90  8~100
介质温度(℃)
≤80
调节精度(%)
≤10
允许泄漏
量(l/h)
ZZCP / ZZVP
10-4×阀额定容量(Ⅳ级)
ZZCN
5×10-3×阀额定容量(Ⅱ级)
注:1. ZZCP/ZZVP公称压力为0.1MPa,ZZCN为1.0MPa
2. ZZCN差压调节范围为36~44,42~51,49~58,56~66,64~78,76~90,88~100KPa
主要零件材料
序号
名称
材料
序号
名称
材料
1
封盖
2Cr13
1
上阀座
1Cr18Ni9Ti
2
弹簧座
45
2
下阀座
1Cr18Ni9Ti
3
弹簧
60Si2Mn
3
调节盘
2Cr13
4
托盘
1Cr18Ni9Ti
4
弹簧座
45
5
膜片
ding腈橡胶
5
波纹管
1Cr18Ni9Ti
6
小膜片
耐油橡胶
6
执行机构外腔
Q235
7
阀芯
PTFE
7
推杆
2Cr13
8
阀座
1Cr18Ni9Ti
8
阀杆
1Cr18Ni9Ti
9
阀体
ZG230-450
ZG1Cr18Ni9Ti
9
阀芯
1Cr18Ni9Ti
10
阀体
ZG230-450
主要外形尺寸
DN
20
25
32
40
50
65
80
100
A
308
394
308
394
308
394
394
394
H
ZZCP / ZZVP
376
465
365
445
445
490
490
510
ZZCN
536
536
L
ZZCP / ZZVP
150
160
180
200
290
290
310
350
ZZCN
222
222
重量G(Kg)
12
13
15
17
20
38
38
43
导压管螺纹接头
M16×1.5
关闭
021-51098626 工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-18:00